หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร จัด ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การฝึกอาชีพภายใต้ โครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำและการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 กศน.เขตพระนคร โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร นำคณะครู และประชาชนในชุมชนภายในเขตพระนคร ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การฝึกอาชีพ ภายใต้ โครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำและการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จ.ปราจีนบุรี

ตอนออกเดินทางก็นำหนังสือพิมพ์บ้านอัจฉริยะให้ประชาชนที่ไปศึกษาดูงานอ่าน

วิทยากร สอนวิธีการแก้อาการนิ้วล็อก

วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของอาคารอภัยภูเบศ

ประชาชนดูตำรับยาโบราณ

ถ่ายคู่กับชาวชุมชน

กศน.เขตพระนครถ่ายรูปกับประชาชนที่มาศึกษาดูงาน

กศน.เขตพระนครถ่ายรูปกับประชาชนที่มาศึกษาดูงาน

แวะสักการะพระพิฆเนตร

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720