หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี



กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงาน มหกรรม ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 กศน.เขตพระนคร โดย นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงาน มหกรรม  ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2556  ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคาร 6


กิจกรรมภายในงาน โดยแบ่งตามโซนดังนี้

โซน 1. ธ ทรงเป็นดั่งสายธารพระเมตตา (ความปราถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข) คู่แม่ลูกร่วมทำกิจกรรม
1. ร้อยมาลัยกราบตักแม่
2. การกราบแม่อย่างถูกต้อง
3. เพ็นท์รัก เพ็นท์เล็บ
4. ถ่ายภาพแม่ลูกผูกพัน

โซน 2. ธ ทรงเป็นพระกรุณาแก่ทวยราษฎร์ (ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์) คู่แม่ลูกร่วมทำกิจกรรม
1. ชวนกันโหวตเราจ่ายให้ (บริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์ พส.)
2. แบ่งความรัก ปันความสุข (อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง)
3. ถักไหมพรม หมวก ผ้าพันคอ ถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์
4. เต้านมเทียมให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โซน 3. ธ ทรงหวังพระมุทิตาแก่ปวงประชา (ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี) คู่แม่ลูกร่วมทำกิจกรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมคนดี ศรีสังคม
2.ไปรษณีย์บัตรบอกรักแม่
3. ฟาร์มสุข ไอศกรีม

โซน 4. ธ ทรงเป็นพระอุเบกขาให้กำลังใจ(การรู้จักการวางใจเป็นกลาง พยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความ ทุกข์ในลักษณะถูกต้องตามทำนองคลองธรรม) คู่แม่ลูกร่วมทำกิจกรรม
1.จิตอาสา ทำความดี
2. ธรรมมะลีลา
3. ทำดีมีอาชีพ
4. ละเลงสี ระบายศิลป์ บำบัดจิต บำรุงใจ




ศิลปินแม่ลูกผูกพัน

บรรยายกาศภายในงาน

ร่วมถ่ายรูป

คุณป้าลงนามถวายพระพร

ละเลงสี ระบายศิลป์ บำบัดจิต บำรุงใจ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720