หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแผนการดำเนินการเดือนตุลาคม

1 ประชุม Km
2 รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ 
3 ประกาศรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มีนักศึกษาสมัคร  3 คน ม.ปลาย 1 คน ม.ต้น 2 คน
4 ลงทะเบียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาเก่า 30 คน
5 - 9 ลงชุมชนประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.เขตพระนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์เสียงตามสาย
10 - 13 ขออนุญาตลากลับบ้าน
14 - 26 ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ในเขตพระนคร ในแหล่งชุมชน ตั้งโต๊ะรับสมัคร บริเวณ คลองหลอด คลองถมกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720