หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2556  กศน.เขตพระนคร โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร นำ บุคลากร ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล เข้าร่วม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความมรู้และความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดและร่วมเป็นแกนนำ รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720