หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน.เขตพระนคร(กศน.แขวงบ้านพานถม) ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  ในชุมชนวัดใหม่อมตรส โดย ได้ร่วมจัดสถานที่ จัดกิจกรรม การละเล่นและจับของรางวัลให้แก่เด็กๆ และเยาวชนในชุมชน โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้ง กองทัพบก กศน.เขตพระนคร สก.สข.เขตพระนคร สส.เขตพระนคร เทเวศร์ประกันภัย และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมายให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720