หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี



กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส ซึ่งเป็นโรงเรียนภาคีเครือข่ายกับทาง กศน.เขตพระนคร ในการให้สถานที่จัดการเรียนการสอนแบบ กศน. โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีและการละเล่นต่างๆมากมาย







กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720