หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนครนำกระเช้าของขวัญปีใหม่มอบให้แด่ ผอ.โรงเรียนวัดใหม่อมตรส

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และ นางสาวนัยนา ชดเจริญ ครู กศน.แขวงบวรนิเวศ นำกระเช้าของขวัญปีใหม่มอบให้แด่ ผอ.โรงเรียนวัดใหม่อมตรส โรงเรียนภาคีเครือข่าย ที่ให้ความกรุณาให้ใช้สถานที่โรงเรียนในการทำการเรียนการสอน

ขอบคุณรูป ครูนุ้ย

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720