หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/56

"รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม 1 -29 พ.ย. 56 นี้ รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)"

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กศน.เขตพระนคร กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษภาคเรียนที่ 2/2556  ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
วันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน 2556 (ไม่เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์)____________________________________________________________

เอกสารในการสมัคร 

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 3 รูป
5.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น
สนใจสมัครที่ กศน.เขตพระนคร (ใกล้อู่รถเมล์สาย 53 ) เลขที่ 106  ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

โทร 02-2808348

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720