หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 17 (23 ก.พ.57) ร่วมโครงการอบรม "ใส่ใจกันสักนิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน"

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 17 (23 ก.พ.57)

กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมโครงการอบรม "ใส่ใจกันสักนิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" ณ ตึกชินบัญชรวัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 08.30 - 16.00 น.  และหลังจากนั้น นำนักศึกษาเรียนเสริมวิชา ภาษอังกฤษ

ผลที่ได้รับจากโครงการอบรม "ใส่ใจกันสักนิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" 
- นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ปัญหายาเสพติด

ผลที่ได้รับจากการนำนักศึกษาสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการใช้ Part Of Speech
Parts of Speech (พาทส ออฟ สปีช) ถ้าแปลตรงตัว ก็จะแปลได้ว่า ส่วนต่างๆ ของ คำพูด
แ่ต่ถ้าจะแปลให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็แปลได้ว่า คำชนิดต่างๆ ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็นวลี เป็นประโยค ที่นำไปใช้สนทนาเป็นเรื่องเป็นราว หรือนำไปแต่งหนังสือเป็นเล่มหนาๆ ก็มาจาก pars of speech ทั้งนั้น ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดที่เข้าใจกันทั่วๆ มี 7 ชนิด ได้แก่
  1. Noun (นาวน) คำนาม คือ คำที่ใช้แทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก เป็นต้น เช่น man, teacher (คน), cat, dog(สัตว์),  car, pen, (สิ่งของ) hospital, station (สถานที่), happiness, sorrow (ความรู้สึก)
  2.  Pronoun (โพรนาวน) คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม เช่น I, me, you, he, him,  she, her,  it, we, us, they, them เป็นต้น
  3. Verb (เวิร์บ) คำกริยา คือ คำที่แสดงการกระทำ หรือบอกสภาวะ เช่น go, walk, swim, run, is, am, are, has, have เป็นต้น
  4. Adverb (แอดเวิร์บ) คำกริยาวิเศษณ์ คือ คำทีใช้ขยายคำกริยาว่า ทำเมื่อไหร่ อย่างไร เช่น yesterday, tomorrow, fast, slowly เป็นต้น
  5.  Adjective (แอดเจ็คทิฟ) คำคุณศัพท์ คือ คำที่ใช้บอกลักษะคำนาม ว่ามีรูปร่างหน้าตา หรือลักษณะอย่างไร เช่น tall, short, fat, thin, white, black, far, near เป็นต้น
  6. Conjunction (คอนจั๊งชัน) คำสันธาน คือ คำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน เช่น and, but, or, for, so เป็นต้น
  7. Preposition (เพร็บพะสิชัน) คำบุรพบท คือคำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์กันของคำหรือวลีในประโยค เช่น in, on, at, to, by, from เป็นต้น
  8. Interjection (อินเทอะ่เจ็๊คชัน) คำอุทาน คือคำที่ใช้แสดงความตื่นเต้น ตกใจ เจ็บปวด ความโกรธ เป็นต้น เช่น wow, oh, uh เป็นต้น

ประเด็นปัญหา
นักศึกษาบางส่วนสอบ N-NET 

ข้อเสนอแนะ
สอนเสริมผ่าน Facebook ในสาระวิชาที่น่าจะออกข้อสอบ

สอนเสริม 3 ชั่วโมง


++ครูปอ ชี้แจงนักศึกษา++

1.ตอนนี้คะแนนออกมาบางส่วนแล้ว (เพราะต้องสงสารเจ้าหน้าที่ลงคะแนนเค้าต้องลงติดๆกันหลายวัน เธอคิดดู ของครู 30 วิชา * 60 * 6 แล้วครูคนอื่นอีกหล่ะ) หวังว่าหากคะแนนเก็บ+คะแนนสอบ+คะแนนโครงงานออกมายังไงจะรับมันและพอใจในคะแนนที่ตนได้ หากใครไม่มาสอบย่อยไม่ว่าเพราะอะไรก็ตาม ครูอาจดูเป็นรายบุุคลไปว่าตั้งใจเรียนหรือเปล่า ก็จะให้คะแนน ตามที่ครูเห็นในห้อง หากสอบตกครูขอให้สอบซ่อมเป็นรายบุคคลไป

2. ตอนครูเรียน มีอย่างหนึ่งที่ครูและเพื่อนๆครูทำนั้นคือเขียนความรู้สึกต่างที่เรียนมาทั้ง 3 ปี ให้เพื่อนได้รู้ในวันจบ แม้ กศน.เราจะไม่ได้เรียนด้วยกันทุกวัน ความผูกพันอาจจะไม่เท่าเหมือนเมื่อตอนที่ครูเรียน แต่หากทำแล้วเป็นสิ่งที่ดี มีผลต่อความรู้สึก ก็อยากให้เราทำ (แต่ไม่ได้บังคับนะ) เพราะเวลาครูเห็นมันครูก็อมยิ้มทุกครั้งที่นึกถึง

3. การที่เธอไม่ค่อยมาเรียน ตอนนี้มีผลพ่วงต่อครูแล้ว คือครูอาจถูกให้ออกเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะนักศึกษา 60 คน แต่มาเรียนไม่ถึง 30 นี่คือสิ่งที่ครูขอพวกเธอเสมอ แต่เธอให้ไม่ได้ ก็คงไม่มีใครสามารถช่วยครูได้ในเรื่องนี้ ก็ไม่เป็นไร คนที่ทำดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไป

4.ใครที่ไม่ได้สอบ N-NET ครูก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรที่ไม่มีชื่อ ก็ไม่เป็นไร มีการสอบแก้ตัวอีกครั้ง คือ E-Exam ก็รอฟังข่าวให้ดีกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720