หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร จัดสอบปลายภาคเรียน ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร จัดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระดับ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย  ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ โดยมีนางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร เป็นประธานกรรมการกลางและนิเทศห้องสอบ การนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เป็นอย่างดียิ่ง

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720