หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2557 นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร ส่ง บุคลากร ในสังกัด ได้เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว โฮเทล ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เพื่อพัฒนาตนเองด้านกฏหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการศึกษา การวัดผลประเมินผล และวินัยคุณธรรม จริยาธรรม ให้สามารถนำไปใช้ในภาระงาน และชุมชนได้


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720