หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีบันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1(19 พฤศภาคม 2557)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร ให้เกียรติปฐมนิเทศ
- การเรียนการสอนแบบ กศน.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
- การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200 ชั่วโมง
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ
- การ มส.
- เกณฑ์การจบ
- กฎระเบียบของ กศน.เขตพระนคร
- เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กศน.เขตพระนคร
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง พันร.ศสร.
ครูที่ปรึกษา สอบถามนักศึกษารายบุคคลว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากทึ่สุด
การตั้งกลุ่ม Line , Facebook เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ประเด็นปัญหา
นักศึกษาทำงานทุกวัน หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ ได้ปรึกษาครูถึงแนวทางการเรียน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครูได้เสอแนวทางการตั้งกลุ่ม Line , Facebook เพื่อส่งการบ้านและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการศึกษาจากครูผู้สอน


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720