หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร ให้เกียรติปฐมนิเทศ 
- การเรียนการสอนแบบ กศน.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
- การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200 ชั่วโมง
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ
- การ มส.
- เกณฑ์การจบ
- กฎระเบียบของ กศน.เขตพระนคร
- เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กศน.เขตพระนคร
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720