หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3 (1 มิถุนายน 2557)

การจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3 (1 มิถุนายน 2557)
แนะนำการเรียนการสอน กศน. 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- 3 ชั่วโมง จะเป็นการสอนในสาระวิชาที่ยาก
- 3 ชั่วโมง จะเป็นเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม โครงงาน
- 3 ชั่วโมง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ google facebook Line และ App สอนเด็ก ซึ่งรวบรวมความรู้ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

การจัดการเรียนรู้
ให้นักศึกษาแนะนำตัวรายบุคคลและเป้าหมายในการมาศึกษา กศน.เขตพระนคร
คณิตศาตร์
ปรับความรู้ขั้นพื้นฐาน โดยสอนการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตัวอย่าง เช่น ค่าบริการในการใช้โทรศัพท์มือถือ นาทีละ 0.019 $ คิดเป็นเงินไทยกี่บาท (อัตราเลือกเปลี่ยน 1 $ = 34 บาท โดยประมาณ)
วิธีคิด
1 $ เท่ากับ 34 บาท 
0.019 $ เท่ากับ x บาท
1(X) = 34 X 0.019
ดังนั้น ค่าบริการ เท่ากับ 0.646 บาทโดยประมาณ

ผลลัพธ์ นักศึกษาทำแบบทดสอบการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้น้อยมา
ข้อเสนอแนะ ควรจัดการสอนเสริม
13.00 - 16.00 น.
นำตัวแทนนักศึกษาร่วมซ้อมถือพาน เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มในพิธีไหว้ครูในวันที่ 8 มิถุนายน 2557
จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และแนะนำ App สอนเด็ก เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปติดตั้ง App ในโทรศัพท์ Smartphone เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720