หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 (15 มิ.ย. 57)

วันที่ 15 มิถุนายน 2557 
จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 5
-  สอนคุณธรรม จริยาธรรม แก่นักศึกษา (การเลือกคบคน การให้เกียรติครู การตั้งใจเรียน ไม่พูดคุยกันขณะครูสอน และช่วยกันทำความสะอาดห้อง)
-  การปฏิบัติตนเองให้ประสบความสำเร็จ (การจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความพยายาม ตั้งใจ ศึกษา ค้นคว้า เล่าเรียน เหมือนกับการสร้างกำแพง ซึ่งไม่สามารถสร้างเสร็จได้เพียงวันเดียว)
-  ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองรายบุคคล เขียนประวัติส่วนตัว
-  ส่งมอบนักศึกษาให้ครูที่ปรึกษาคนใหม่ ครูนัยนา ชดเจริญ 

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720