หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมพิธีรับวุฒิบัตรและเข็นผู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล ปี 2554

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2554  บุคลากร กศน.เขตพระนคร จำนวน 3 คน ได้แก่  นางสาวสุมลทิพย์ ผ่องใส  นางสาวละมัย ขำวิไล และ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ได้ร่วมพิธีรับวุฒิบัตรและเข็มผู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะ หัวหน้า กศน.ตำบล ปี 2554  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

วันที่ 30 ส.ค. 54 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720