หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วม โครงการ "คอนเสิร์ต เปิดหนังสือ"

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.54  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครูกศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม  จำนวน 20 คน ร่วม โครงการ "คอนเสิร์ต  เปิดหนังสือ"  ณ ศูนย์การค้า Big C ราชดำริ 

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720