หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล ปี 2554

เมื่อวันที่ 12 - 16 ส.ค. 2554  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วม "โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล ปี 2554 รุ่นที่ 2" ณ  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720