หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี“24 ชั่วโมงเท่ากัน”


“24 ชั่วโมงเท่ากัน” 


“24ชั่วโมงเท่ากัน”นั้นหมายความว่า คนเรามีเวลาเท่ากันจะยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เราจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและคุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดเป็นหญิง บางคนเกิดเป็นชาย บางคนเกิดมาพิการ บางคนเกิดมาครบ32ประการแต่ที่เรามีเหมือนกันก็คือเวลา เวลาที่ถูกกำหนดอย่างเป็นสากลว่า1วันให้มี24ชั่วโมงดังนั้นเราจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อย่าปล่อยให้ผ่านไปวันๆ บางคนใช้เวลาทำความดีก็ปิติยินดีกับชีวิตกับเวลาที่ผ่านมาอย่างรู้ค่า แตกต่างกับคนที่ทำชั่วสักวันนึงต้องถูกลงโทษ ใจก็คิดวิตกอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขกับสิ่งที่ทำลงไปในอดีต หารู้ไม่เวลาไม่ย้อนกลับเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับ ฉะนั้นเราควรทำทุกวินาที ทุกนาที ทุกชั่วโมงให้มีค่า ถึงแม้จะตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่ว่า “เวลาที่มีความสุขมักผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เวลาที่มีความทุกข์ทำไมถึงยาวนานนัก” ถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาเท่ากันหรือมีช่วงเวลาที่ต่างกัน บางคนใช้ชีวิตกลางวันบางคนใช้ชีวิตกลางคืน ขอเพียงแต่ ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลา อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไป

                                                                          
6 5413-00055-2 นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720