หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีx + 5 = 6


................................ยกตัวอย่าง

x + 5 = 6

x = ?

วิธีทำ

ให้เครื่องหมายเท่ากับ เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ซ้ายมืิอของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ พระนคร

ขวามือของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ ฝั่งธนบุรี

จะหาค่า x ต้องย้าย ตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับ x ไปอยู่อีกฝั่งให้หมด

ซึ่งเมื่อย้ายจากฝั่งพระนครไปฝั่งธน เครื่องหมายจะเปลี่ยน จาก + ไปเป็น - จากลบไปเป็น + 

ในที่นี่ +5 ไปฝั่งธน ก็เป็น - 5


จะได้ x = 6 - 5 
x = 1

ตรวจคำตอบ x + 5 = 6
1 + 5 = 6 ถูกต้อง
ดังนั้น x = 1 ..................................
............................................ครูปอ ^_^
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720