หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

21 / พ.ย. / 2554 : 

 แหล่งเรียนรู้ในเขตพระนคร
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  30 / มิ.ย. / 2554 : สาระน่ารู้

 กศน.แขวงบ้านพานถม
สาระน่ารู้ 
20 / มิ.ย. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน

บทความ
บทความของนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม


13 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน

ครูกศนงตำบลออกนิเทศจากทำดอกไม้จันท์

นางสาวมลฤดี มูสิกะสง ครูกศน.ตำบลออกนิเทศพบปะชาวบ้านกลุ่มทำดอกไม้จันท์  เข้าชม :  [175]


8 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน

กศน.ตำบลท่ามะเดื่อ

กิจกรรมการทำงานของครู กศน.ทำบลท่ามะเดื่อ  เข้าชม :  [140]


4 / มี.ค. / 2554 : ทดสอบหมวดหมู่

การแกะหนังตะลุว

วิธีการแกะหนังตะลุง  เข้าชม :  [198]


2 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน

นิเทศกลุ่มอาชีพคนพิการ

นิเทศกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพนักศึกาษาคนพิการ  เข้าชม :  [168]


2 / มี.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน

การอาชีพให้กับนักศึกษาคนพิการของกศน.อำเภอบางแก้ว

สอนอาชีพเสริมให้กับนักศึกษาคนพิการประดิษย์ดอกไม้จันท์  เข้าชม :  [139]
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720