หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี" 24 ชั่วโมงเท่ากัน "เรียงความเวลา 24 ชั่วโมงคนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเหมิอนกันแล้วแต่ว่าใครใช้เวลา 24 ชั่วโมงนี้ทำอะไรที่มีประโยชน์หรือเปล่าหรือใช้เวลา 24 ชั่วโมงนี้เสียไปเปล่าๆ ไม่มีแก่นสารอะไรเลย บางคนนั้นเวลา 24 ชั่วโมง มีค่ามากมายมหาศาล บางทีเวลา 24 ชั่วโมงนี้ไม่พอที่ต้องทำอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย


เวลาเราทุกคนเท่ากัน ด้วยเหตุนี้ คนที่บอกว่า ไม่มีเวลา ก็ไม่สามารถมีเวลาเพิ่ม แต่เพียงเป็นข้อแก้ตัวมากกว่า เพื่อปกปิดความล้มเหลวเรื่องเวลาของตนเอง เพราะแท้จริงไม่ใช่ไม่มีเวลา แต่ไม่ได้บริหารอย่างถูกต้องมากกว่า ส่วนผู้ฉลาดและจะประสบความสำเร็จเกิดผลดีในชีวิตเป็นผู้รู้จักแบ่งสัดส่วนเวลาวันละ 24 ชั่วโมงของตนเองได้อย่างลงตัว


5413-00095-4 นางน้ำอ้อย แซ่จึง
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720