หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ

  • เวอร์ชั่น : 1.0.1
  • ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2545
  • ระบบปฏิบัติการ : Windows (95 / 98 / 2000 / ME)
  • ผู้พัฒนา : ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ

Download : โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ (Simple Items Analysis (SIA))  

โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ (Simple Items Analysis (SIA)) : โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอย่างง่าย Simple Items Analysis (SIA) เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อสอบง่ายขึ้น สะดวกในการที่ครู อาจารย์จะพัฒนาคุณภาพข้อสอบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ...
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720