หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีบทความเรื่อง พ่อของฉัน


" "อาจไม่ดีพร้อม แต่พร้อมจะเป็น "คนที่รักเธอ" มากที่สุด ครอบครัวเล็กๆฐานะพออยู่พอกินพ่อของผมคือหัวหน้าครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดในใจของผมพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีอยู่มีกินที่บ้านของผมมีอาชีพทำไร่ทำนาที่บ้านของผมปลูกไร่มันสัมปหลังพ่อจะพาผมไปด้วย พ่อจะพาผมไปไร่มันสัมปลังตัง้แต่การเริ่มไถ่ไร่เตรียมแปลงเพาะปลูก ปลูกมันสัมปหลัง จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต พ่อผมจบแค่ ป4 พ่ออาจจะไม่ได้สอนเรื่องหนังสือเหมือนพ่อคนอื่นสักเท่าไหร่นักแต่พ่อทำให้ผมรู้ถึงการมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ หลังจากหมดฤดูทำไร่มันสัมปหลัง พ่อก็จะพาผมไปทำนาในช่วงเตรียมแปลงดินเพื่อจะเพาะปลูกต้นกล้าจะเป็นช่วงฤดูฝน ช่วงนันยังไม่ปลูกกระท่อม ฝนตกหนักมาก พ่อมีเพียงผ้าขาวม้าผืนเดียวพ่อโอบกอดผมเอาผ้าขาวม้าคลุมหัวผมไว้พ่อพาผมไปหลบใต้ต้นไม้ สุดจะหาคำบรรยายกับคำว่า รัก ท่ามกลางสายฝนที่ชุ่มช่ำ กลับมีความรักที่มากลับสายฝน ความรักที่พ่อมีต่อลูก ความรักของฟ้าฝนที่มีต่อพื้นนา แสดงถึงจุดเริ่มต้นการเพาะปลูก พ่อไม่เคยสอนผม เหมือนที่พ่อคนอื่นสอน พ่อผมจบแค่ ป4 แต่พ่อสอนให้ผมเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไร เราเรียนรู้ได้จาก อาชีพที่เราทำ บทความนี้เป็นความประทับใจส่วนตัว ผมคิดว่าที่พ่อพาผมไปไร่ไปนาด้วยพ่อคงอยากจะสอนผมนั้นแหละเพียงแต่พ่อไม่พูด ความประทับใจในตัวพ่อยังมีอีกเยอะ ผมจึงหยิบยกเพียงบางตอนมาเป็นบทความ เรื่องพ่อของฉัน พ่อสอน วิชา เกษตร ที่ไม่มีในห้องเรียน ผมรักพ่อครับ "เขียนโดย นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน 5413-00055-2
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720