หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโปรแกรม ซูปเปอร์สุ่ม และ ซูปเปอร์กลุ่ม

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมซูปเปอร์สุ่ม และ ซูปเปอร์กลุ่ม


Download : โปรแกรม ซูปเปอร์สุ่ม และ ซูปเปอร์กลุ่ม (Super Soomm And Goomm)  

โปรแกรม ซูปเปอร์สุ่ม และ ซูปเปอร์กลุ่ม (Super Soomm And Goomm) : Message from Developer (ข้อความจากทาง ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้) : " โปรแกรมซูปเปอร์สุ่ม และ ซูปเปอร์กลุ่ม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ซึ่งผู้สอนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย ในตัวโปรแกรมจะมี 2 ระบบ คือ

1. ระบบซูปเปอร์สุ่ม สำหรับช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้อาจารย์ผู้สอนได้สุ่มรายชื่อผู้เรียนซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะสุ่มซ้ำรายชื่อ ไม่สุ่มไม่ซ้ำก็ได้

2. ระบบซูปเปอร์กลุ่ม สำหรับช่วยจัดกลุ่มของผู้เรียนแบบคละรายชื่อและสามารถพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์หรือ ส่งออกเป็นไฟล์ txt ได้
ตัวโปรแกรมใช้งานง่ายมากครับเพียงแค่พิมพ์รายชื่อของผู้เรียนในแต่ละห้องเอาไว้ในไฟล์ *.txt ในตำแหน่งเดียวกันกับตัวโปรแกรม แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ

หากท่านผู้ใช้โปรแกรมเห็นว่าโปรแกรมนี้สามารถพัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแล้ว ผู้พัฒนายินดีแจก source Code โปรแกรม( VB6.0 ) ฟรี !  ส่งมาขอได้ที่naysung@hotmail.com "
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720