หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีลำดับเลขคณิต -3 2 7 ...197 มีกี่พจน์

โจทย์ ใช้สูตร an = a1 + (n-1)d
197 = -3 +(n-1)5
200 = (n-1)5
40   = n-1
n     = 41
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720