หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีรายงานการจัดมุมอาเซียน กศน.แขวงบ้านพานถม

1.การจัดมุมอาเซียนภายในห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถมห้องสมุดชุมชนวัดใหม่อมตรส กศน.แขวงบ้านพานถม


สื่อเรียนรู้อาเซียน

มุมอาเซียน


คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดเยี่ยมชมห้องสมุด

มุมหนังสือพิมพ์

ภาพรวมของการจัดมุมอาเซียน


สื่อเกี่ยวกับอาเซียนที่มีไว้ให้บริการในห้องสมุด

ธงชาติอาเซียน

ธงชาติอาเซียน


มุมอาเซียนประดับธงชาติอาเซียน

หนังสือภาพเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จัดทำโดย กศน.แขวงบ้านพานถม

ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการมุมอาเซียน

เยาวชนในชุมชนวัดใหม่อมตรส เข้ามาใช้บริการมุมอาเซียน
เยาวชนในชุมชนวัดใหม่อมตรส เข้ามาใช้บริการมุมอาเซียน เยาวชนในชุมชนวัดใหม่อมตรส เข้ามาใช้บริการมุมอาเซียน 


2. สร้างเว็บเพจให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าชมเว็บเพจอาเซียนในกรอบสีแดง
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720