หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีเรียงความ ชีวิต จุดมุ่งหมาย-ทำไมถึงมาเรียนกศน.‏

เหมือนกันคือเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายในชีวิต เพราะเมื่อเรามีสิ่งที่ต้องพยายามทำให้ได้แล้ว จะทำให้เรามีความกระตือรือร้น เเละใช้ชีวิตอยู่ในขอบเขตที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายนั้น ไม่เดินหลงทางไปทำในสิ่งที่ผิดหรือไม่ดี
       สำหรับตัวข้าพเจ้า ตั้งเเต่เด็กๆข้าพเจ้าอยากเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาล เพราะข้าพเจ้าคิดว่าเด็กทุกคนเปรียบเหมือนกับผ้าขาวจริงๆ ไม่ว่าผู้ใหญ่จะระบายสีอะไรลงไปสีนั้นก็จะติดตัวเด็กคนนั้นไปตลอดชีวิต ข้าพเจ้าจึงอยากจะเป็นผู้ระบายสีที่สวยงามให้กับเด็กหลายๆคน เมื่อคิดได้อย่างนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจศึกษาเรื่อยมา เเละพยายามทำกิจกรรมหลายอย่างที่ได้ใกล้ชิดกับเด็กๆ ถึงแนวทางการศึกษาของข้าพเจ้าจะไม่ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ข้าพเจ้าอยากจะเป็น แต่ข้าพเจ้าก็ได้ใช้เวลาว่างในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตข้าพเจ้าต้องเป็นให้ได้ เเต่ทุกอย่างที่หวังนั้นมักจะมีอุปสรรคเสมอ เมื่อข้าพเจ้าเริ่มเติบโตจนเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีแรก หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เกิดปัญหาขึ้นกับครอบครัวของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าต้องออกจากโรงเรียน เหตุการณ์นั้นทำให้ข้าพเจ้าลืมแทบทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเคยฝันหรือตั้งใจเอาไว้ แม้เเต่ตัวของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ายังเริ่มไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นสีอะไร มันคงปะปนกันเละเทะไปหมดจนเป็นสีที่ดูไม่ได้ ในตอนนั้นข้าพเจ้าทำเพียงทำงานไปวันๆได้เงินมาก็ใช้ตามใจไม่เคยมีเงินเก็บ ปัญหาครอบครัวก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม ข้าพเจ้ามีพฤติกรรมต่อต้านเเม่ ในเรื่องที่เเม่ดื่มเหล้าเยอะ จนเคยคิดกระทั่งว่าถ้าเเม่ยังไม่ตายข้าพเจ้าก็จะลืมคำว่าเรียนหนังสือ อนาคตช่างมัน ข้าพเจ้าก็ทำงานต่ิอไปทุกวันๆ 
        เเต่ด้วยเหตุที่ผุ้ใหญ่หลายคน หรือเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกันมักจะให้คำแนะนำว่าลองไปเรียนกศน.ดู ไม่เสียเวลามากนักหรอก ไม่ต้องกลัวผิดหวังอะไรเพราะเรียนแบบนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเรา ข้าพเจ้าก็นั่งคิดแล้วคิดอีกก็ยังไม่กล้าไปสมัคร จนมีผู้ใหญ่คนหนึ่งให้การสนับสนุนรวมถึงช่วยติดต่อพาไปสมัครถึงที่เรียน ทำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะลองดู เพราะรู้สึกว่าอย่างไรก็ตามการศึกษานั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ ไม่มีใครที่โตเกินกว่าจะเรียนรู้ ยิ่งเราเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่เราก็จะมีภูมิคุ้มกันตัวเองมากท่านั้น และอย่างน้อย ยังมีอีกตั้งหลายคนที่คิดถึงอนาคตของเรา ซึ่งการเรียนกศน.นั้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลย กลับกันข้าพเจ้าคิดว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันที่ดีมากเพราะให้โอกาสกับคนหลายๆคนที่ขาดโอกาสที่จะไปเรียนในภาคปกติ เป็นที่ที่สอนให้บางคนที่กำลังเดินหลงทางกลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกที่ควร ถือเป็นสถาบันการศึกษาอีกแห่้งหนึ่งที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างสรรค์บุคคลคุณภาพให้กับสังคม
        ตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าได้เข้าเรียน ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเเละไม่ผิดหวังที่ตัดสินใจกลับมาเรียนอีกครั้ง การเรียนการสอนหลายๆอย่างฝึกให้ข้าพเจ้ามีวินัยในตัวเอง ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียน ศึกษาหาความรู้ให้ได้มากที่สุด ขอบคุณสถาบัน ขอบคุณครูอาจารย์ ที่มีส่วนอย่างมากในการทำให้เด็กคนหนึ่งเริ่มจะคิดถึงอนาคต จุดมุ่งหมายในชีวิตตัวเอง และมีความตั้งใจที่จะเดินในเส้นทางที่ถูกที่ควรอีกครั้ง


5423-00116-3 น.ส.วราพร รุ่งเจริญ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720