หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมอบรม ICT 23 ก.พ. 55

เมื่อ วันที่ 23 ก.พ. 55  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล นางสาวสุมลทิพย์ ผ่องใส และนางสาววิมลทิพย์ ผ่องใส เข้าร่วมอบรม โครงการ ICT เพื่อพ่อหลวง ณ โรงแรม CK PARK เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720