หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีหนังสือวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/55

นักศึกษาสามารถโหลดวิชาเรียนของภาคเรียนที่ 2/55 ได้

สื่อการเรียนเป็น PDF File หากยังไม่มีโปรแกรมสามารดดาวน์โหลดได้  ที่นี่
1.วิชาการขายและการตลาด อช02018  กดที่ชื่อวิชาเพื่อโหลด

2.วิชาอาเซียนศึกษา สค02015  กดที่ชื่อวิชาเพื่อโหลด

3. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 กดที่ชื่อวิชาเพื่อโหลด

4.วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 กดที่ชื่อวิชาเพื่อโหลด

5.วิชาภาษาอังกฤษฟัง พูดแบบเข้ม พต32002
6.วิชาแฟ้มสะสมผลงาน ทร02015 กดที่ชื่อวิชาเพื่อโหลด
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720