หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมเข้าร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างแนวทางระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 23 -24 ก.พ. 56  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านาพนถม นำนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมเข้าร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต "คุณธรรม พัฒนาประชาธิปไตย" เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างแนวทางระบอบประชาธิปไตย ณ  กรมพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงค์ จ.ราชบุรี  โดยมีนักศึกษา กศน.ทั้งหมด จำนวน 100  คน 
รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720