หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2556 นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร มอบหมายให้ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล เป็นผู้แทนร่วมงานวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากร นักศึกษา ร่วมงานพระราชพิธี ดังกล่าวกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720