หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม จัดวิชาชีพ การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง แขวงวัดสามพระยา โดยมีนายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม  เป็นวิทยากรวิชาชีพ


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720