หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วมสัมมนาและประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเยาว สตรีในสถานศึกษา สตรี และผู้ด้อยโอกาสเพื่อการมีอาชีพที่มั่นคง"

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556  กศน.เขตพระนคร โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผอ.กศน.เขตพระนคร มอบหมายให้ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และ นางสาววรรณวิภา พรหมนิธิ  ครู กศน.แขวงบางขุนพรหม นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา  โดยมี นางสาวเยาวเรศ ชินวัตร ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเยาว สตรีในสถานศึกษา สตรี และผู้ด้อยโอกาสเพื่อการมีอาชีพที่มั่นคง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ.2556-2559) สู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานและต้อนรับ ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 โดยภายในงาน มีการอบรมอาชีพต่างๆ อาทิ การทำไอศกรีม

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720