หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซด์การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00 - 16.00 น.  กศน.เขตพระนคร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซด์การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3111 อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข้อมูลเพิ่มเติม  www.elearning.msu.ac.th/ebook/moodle.pdf
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720