หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556  กศน.เขตพระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556  ณ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กศน.แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพ   โดยมีนางสาวสมใจ   จินตนาผล   ผอ.กศน.เขตพระนคร   เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเจิมหนังสือเรียน  โดยมีคณะครูและนักศึกษา จาก กศน.แขวงทุกแขวงเข้าร่วมพิธี

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720