หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม จัดวิชาชีพ การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2556  กศน.แขวงบ้านพานถม  จัดวิชาชีพ การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ  ครั้งที่  3 โดยมี นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครูกศน.แขวงบ้านพานถม  เป็นวิทยากร ซึ่งครั้งนี้ สอนเรื่องการ Edit ภาพ และการนำภาพใส่ในโปรแกรมกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720