หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ "ส่งเสริมการเรียนรู้" ผู้สอน กศน.เขตพระนคร

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย 2556 กศน.เขตพระนคร นำโดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผอ.กศน.เขตพระนคร นำคณะครู เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ "ส่งเสริมการเรียนรู้" ผู้สอน กศน.เขตพระนคร โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมี กศน.เขตต่างๆและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 50 คนกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720