หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วม โครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2556 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร  ส่งนักศึกษา กศน.เขตพระนคร จำนวน 3 คน  เข้าร่วม โครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2556  ณ โรงแรมชาลีน่า เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระตุ้นให้พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยตื่นตัวในการปฎิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720