หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วม โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2556 กศน.เขตพระนคร โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร นำบุคลากร ร่วม "โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา"วิทยาลัยทองสุข เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ. และนำแนวทางการอบรมมาปฏิบัติ โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานเพื่อการรองรับการประเมิน การอบรมครั้งนี้ มีบุคลากร จาก กศน.เขต 4 เขต ได้แก่ กศน.เขตพระนคร กศน.เขตทวีวัฒนา กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ กศน.เขตตลิ่งชัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือประกันคุณภาพสถานศึกษา <<<กดเพื่อโหลด

วิทยาลัยทองสุขให้การต้อนรับผู้มาอบรมการประเมินเป็นอย่างดี

บรรยายกาศมีแต่ความเป็นกันเอง

บรรยายกาศมีแต่ความเป็นกันเอง

บรรยายกาศมีแต่ความเป็นกันเอง
บรรยายกาศมีแต่ความเป็นกันเอง

บรรยายกาศการอบรมวันที่ 1 ส.ค.

ครอบครัว กศน.เขตพระนคร ร่วมถ่ายรูป

วันที่ 2 การอบรมการประกันคุณภาพภายใน

ผอ.กศน.เขตพระนคร และผอ. กศน.เขตตลิ่งชัน

อ.ละมัย นำประเด็นที่ต้องการได้รับความรู้ไปแปะ

ท่าน ผอ.ถามเพื่อให้น้องๆได้รับความรู้

วิทยากรรับฟังและอธิบายได้ดีเยี่ยม

ผอ.สมใจ จินตนาผล แนะนำน้องๆเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา

ระหว่างพัก นั่งชิ้วๆเล่นหมากฮอล

พี่จำเป็นเครียดถึงขนาดกัดปากกาเล่น

อ.เจนวิทย์ กล่าวขอบคุณวิทยากรและปิดการอบรม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720