หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 40 ชั่วโมง ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม จัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 40 ชั่วโมง  ณ  ห้องสมุดชุมชนวัดใหม่อมตรส กศน.แขวงบ้านพานถม มีผู้สนใจเรียนคับคั่ง ^_^
ระหว่างรอเรียน อ่านหนังสือพิมพ์บ้านอัจฉริยะไปพลางๆ

ถึงอายุจะเยอะแต่ยังใฝ่เรียนอยู่

พิมพ์ 5 บรรทัดใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ความพยายามเป็นเลิศ

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720