หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีบ้านหนังสืออัจฉริยะ

บ้านหนังสืออัจฉริยะชุมชนวัดใหม่อมตรส  กศน.แขวงบ้านพานถม  ให้บริการ หนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์  รวมทั้งให้บริการข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีประชาชนทั้งในชุมชนวัดใหม่อมตรส ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง แขวงบ้านพานถม มาใช้บริการ
กลางวันก็อ่านในห้องสมุด

ประธานชุมชนใจดี ให้บริการลูกบ้านทั้งกลางวันและกลางคืน

ชาวบ้านมารับบริการทั้งกลางวันและกลางคืน

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720