หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ได้ร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนวัดใหม่อมตรส ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครูกศน.แขวงบ้านพานถม ได้ร่วมโครงการ ค่ายพุทธบุตร โรงเรียนวัดใหม่อมตรส ประจำปี 2556  ซึ่งเป็นโรงเรียนภาคีเครือข่าย และได้ร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมกับโรงเรียนวัดใหม่อมตรสและชุมชนวัดใหม่อมตรส  ณ วัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร 


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720