หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีวิทยากร สอนวิชาชีพการสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556  เป็นวิทยากร สอนวิชาชีพการสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 40 ชั่วโมง ครั้งที่ 7 ณ ห้องสมุดชุมชนวัดใหม่ กศน.แขวงบ้านพานถม และแนะนำนักศึกษาที่มาขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการทำรายงานการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต


การสอนจะเน้นการสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ผู้สอนสอนให้ผู้เรียนหัดพิมพ์ ก-ฮ ให้คล่อง
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720