หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา ร่วม "กีฬาพระนครเกม ครั้งที่ 3"

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556  กศน.แขวงบ้านพานถม  นำนักศึกษา กศน.เขตพระนคร ได้ร่วมกิจกรรม "กีฬาพระนครเกม ครั้งที่ 3" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพระนครและสภาเขตพระนคร ณ สวนสราญรมย์ ซึ่ง นักศึกษา กศน.เขตพระนครได้ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  3 ประเภท ได้แก่ ชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ และวิ่งสามขา โดย นักศึกษากศน.แขวงบ้านพานถม ได้รับรางวัล อันดับ  3 ประเภทวิ่งสามขาและชักกะเย่อ ซึ่งนักศึกษามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความรักสามัคคี การให้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สก.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ กล่าวเปิดงาน

ผึ้งงานออกศึก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร กล่าวเปิดงาน

สก. สข. สำนักงานเขตพระนคร เปิดงาน

ลงทะเบียนแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ถ่ายรูปร่วมกับ สก.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

พี่ติ๊ก แชมป์วิ่งกระสอบหมู่บ้าน ลองเทสกระสอบดู

ลูกศิษย์ของเรา go inter กันน่าดู

You are handsome ว่างั้น

สองพี่น้อง ตระกูลบุญจันทร์ สู้ตายค่ะ

พลทหาร นักศึกษาของเรามาช่วยเต็มที่

มิกอารมณ์ดีฟังเพลงไปด้วย ชักกะเย่อไปด้วย สบายใจ

ตวันย้ายสังกัดมาอยู่ชมรมนักกล้ามเรียบร้อย

ศิษย์เจ้าพ่อหนูเข้าชิงกับทีมนักกล้าม


เก็บตกจากกล้อง สข.น้อย
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720