หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วม พิธีปฐมนิเทศ โรงเรียนพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 10.00 น.นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และ นางสาวอาภาวรรณ คงเพ็ชร ครู กศน.แขวงสำราญราษฏร์ นำนักศึกษา กศน.และ นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่อมตรส  ร่วม  พิธีปฐมนิเทศ  โรงเรียนพุทธศาสนา  ณ  วัดใหม่อมตรส
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720