หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร จัดวิชาชีพ โครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556   กศน.เขตพระนคร  จัดวิชาชีพ โครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชน ณ ท้องสนามหลวง โดยมี นางสาวสุดารัตน์ หัดโท ครูอาสาสมัคร กศน.เขตพระนคร ร่วมฝึกวิชาชีพ มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจฝึกอาชีพจำนวนมาก
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720