หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีพบกลุ่ม : สอนวิชาวิทยาศาสตร์

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ให้นักศึกษาทำการทดลอง มี 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ทำการทดลองเรื่องดอกไม้เปลี่ยนสี กลุ่มที่ 2 ทำการทดลองเรื่องภาชนะเก็บผลไม้ กลุ่มที่ 3 ทำการทดลองเรื่องลูกโป่งกับผงฟู กลุ่มที่ 4 ทำการทดลองเรื่องดินน้ำมันจากแป้งสาลี
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720