หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถมร่วมค่ายเยาวชน HELLO BANGKOK (เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมกับชุมชนวัดใหม่อมตรส นำนักเรียนเยาวชนและนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วม ค่ายเยาวชน HELLO BANGKOK (เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน) ภายในเขตพระนคร โดยเริ่มจากแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดอินทรวิหาร การแทงหยวกกล้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนวัดใหม่อมตรส และ ข้าวต้มน้ำวุ้น ชุมชนวัดสังเวช มีประชาชน เยาวชนและนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน
ถ่ายรูปคู่กับนักเรียนวันอินทรวิหาร

ค่ายเยาวชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน

พี่ๆจาก สสส. ออกมาแนะนำตัว

นักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

พระเทพวิสุทธาภรณ์ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ประธานชุมชนวัดอินทรวิหารกล่าวรายงาน

ประธานชุมชนทั้ง 5 ชุมชน แนะนำตัว

นำเยาวชนในพื้นที่ เรียนรู้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นรอบเขตพระนคร

นักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ถ่ายรูปในวัดใหม่อมตรส

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนวัดใหม่อมตรส การแทงหยวก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนวัดใหม่อมตรส การแทงหยวก
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720