หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม พบกลุ่มครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม พบกลุ่มครั้งที่ 12 นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร นิเทศ นักศึกษา กศน.แขวงบ้านพาถม เพื่อแนะแนวทางการทำโครงงาน และ การประกวดโครงงานของ กศน.เขตพระนคร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 


ผอ.แนะนำการออกแบบโครงงาน

โครงงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ 


กลุ่ม chill นำเสนอ ตะไคร้หอมไล่ยุง

commentator ให้คะแนน

กลุ่มสตางค์ (ไม่มี) present โครงงาน การบูรลดโลกร้อน

กลุ่มฟิน ฟิน present โครงงาน 

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720